top of page

Оферта

УМОВИ  КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ AVERTUS.ORG.UA

 

Пропозиція укласти договір (оферта)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ВИДОВИЩНОЇ ТА/АБО СУМІЖНИХ ПОСЛУГ

1. Терміни, які вживаються в договорі:

1.1. «Агент» - суб’єкт підприємницької діяльності, що надає Покупцям послуги відповідно до умов даного договору під торговою маркою «avertus.org.ua» за допомогою Системи.

1.2. «Видовищна послуга» - послуга щодо відвідання культурного, просвітницького, спортивного та інших масових Заходів, яка надається Агентом Покупцеві від імені та під контролем Організатора Заходу шляхом купівлі-продажу квитка на Захід.

1.3. «Доставка» - послуга по адресній доставці Квитка, яку надає Агент, спеціалізована поштова, експрес чи кур’єрська організація. Вартість послуг з доставки не включаються до вартості Квитка, та оплачуються окремо відповідно до тарифів організацій, що здійснюють Доставку.

1.4. «Замовлення» - дії Покупця щодо вибору та придбання Квитка(ів) на конкретний Захід, а саме: обрання в Системі вільного для продажу Квитка на Захід, при потребі бронювання Квитка, вибір способу доставки Квитка, згода з умовами цього Договору, оплата Квитка.

1.5. «Захід» - спектакль, концерт, фестиваль, шоу, лекція, вистава, спортивне змагання / заняття, тренінг, екскурсія, експозиція, показ, виставка, інша сукупність дій, видовищного-масового характеру. Інформація про назву, місце, дату і час початку проведення Заходу вказується у Квитку.

1.6. «Квиток» - документ, який підтверджує право на одноразове відвідування Заходу. Квиток, може бути роздрукований на фірмовому бланку Агента або роздрукований на паперовому носії, у разі якщо це електронний квиток. Квиток не є товаром.

1.7. «Організатор» - юридична особа, або фізична особа-підприємець, що надає Видовищну послугу, шляхом організації Заходу, від імені, під контролем, і в інтересах якого Агент уповноважений укладати правочини на надання таких Видовищних послуг шляхом продажу квитків;

1.8. «Покупець» - фізична або юридична особа, яка придбаває й оплачує Видовищну та/або Суміжну послуги шляхом придбання Квитка на Захід у Агента.

1.9. «Суміжні послуги» - послуги Агента, що надаються Покупцеві при продажі йому Квитка. До таких послуг відносяться: послуги із бронювання Квитка, сервісний збір, послуги з обробки замовлення Покупця (при придбанні та/або анулюванні), і послуги по адресній доставці Квитка ( у разі якщо доставку здійснює Агент).

1.10. «Система» - електронна система реалізації й замовлення Квитків Агента, розміщена і відкрита для доступу Покупців на сайті avertus.org.ua

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Агент на умовах цього публічного договору надає Покупцеві наступні послуги:

- від імені, за рахунок і під контролем Організатора, Видовищні послуги щодо відвідання Заходу шляхом продажу Квитка на такий Захід;

- від свого імені Суміжні послуги щодо бронювання Квитка, оброблення Замовлення Покупця, доставки Квитка, а Покупець зобов’язаний оплатити надані йому послуги в повному обсязі, способом передбаченим в Системі.

 

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Покупець може отримати Видовищні та Суміжні послуги шляхом придбання Квитка за допомогою Системи Агента тільки за умови згоди з умовами цієї публічної оферти. При цьому спосіб та умови Замовлення та/чи оплати Квитка Покупцем можуть бути різними, залежно від вибору самого Покупця та можливостей Системи. Всі істотні умови публічного договору визначені і цій оферті, а також в конкретному Замовленні Покупця.

3.2. Придбаний у Агента Квиток на Захід Організатора підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем забезпечити пропуск Покупця на Захід з метою споживання Видовищної послуги.

3.3.Покупець придбаває Квиток, що дозоляє йому спожити Видовищну послугу, шляхом вчинення наступної послідовності дій (погодження та згода з кожною з істотних умов договору, а також з додатковими умовами договору):

3.3.1. Замовлення і оплата Квитка.

А) Для Замовлення Квитка Покупець в Системі в закладці «Афіша» обирає Захід, який бажає відвідати та натискає на напис «Придбати квиток». Покупець самостійно ознайомлюється зі схемою залу (місця проведення Заходу) та обирає посадкове місце і цінову категорію Квитка.

Б) Покупець зобов’язаний заповнити всі поля у формі замовлення .

В) Покупець обирає спосіб отримання Квитка, а також спосіб здійснення оплати. При цьому у разі обрання опції «Самовивіз із каси» Агент надає можливість бронювання Квитка у разі оплати вартості Квитка в касі Агента протягом 3 днів з моменту здійснення бронювання в Системі. У разі замовлення доставки Квитків Покупцеві, Покупець може здійснити оплату вартості Квитка як безпосередньо в момент отримання Квитка кур’єру, так і здійснити оплату платіжною карткою он-лайн. При цьому Покупець сплачує комісію відповідно до тарифів платіжної системи. За збереження та захист даних платіжної картки несе відповідальність банк. Оплата в безготівковій формі вважається здійсненою в момент отримання Агентом коштів у розмірі ціни Квитка на банківський рахунок Агента.

Г) Підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка відбувається шляхом вказівки при замовленні: форми Квитка (електронна чи паперова), способу його одержання (у випадку замовлення послуги Доставки необхідно вказати адресу, а також бажану дату й час доставки), підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою замовлення (ціною Квитка та вартістю Доставки). Таке підтвердження Покупець робить усно (при замовленні через касу Агента), або натиснувши на відповідну кнопку Системи, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Систему. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної Видовищної послуги Організатора, та Суміжньої послуги Агента; факт оплати Покупцем є підтвердженням згоди Покупця з умовами одержання Суміжних послуг, а також підтвердженням факту їх належного одержання Покупцем.

Д) У разі здійснення Покупцем вище перелічених дій, Агент направляє на електронну адресу Покупця лист-підтвердження Замовлення, в якому міститься вся інформація щодо Заходу, цінової категорії Квитка та умов Доставки.

Е) У разі придбання в Системі електронного Квитка Покупець зобов’язаний самостійно роздрукувати придбаний і отриманий Квиток на папері формату А4 (210×297мм) без будь-якого викривлення форми, формату, кольору, масштабу, а так само будь-якої іншої обробки отриманого файлу, нанесеного на Квитку тексту та/або зображення (включаючи штрих-код). Оплата електронного квитка здійснюється Покупцем тільки платіжною карткою он-лайн. Агент надсилає Покупцеві електронний квиток на вказану у Замовленні електронну адресу лише після повної оплати вартості квитка Покупцем.

3.3.2. Отримання Квитка

А) У разі здійснення бронювання Квитка у Cистемі, Покупець зобов’язаний протягом 3 ( трьох) робочих днів отримати Квиток в касах Агента, перелік яких розміщений в Системі. В протилежному випадку бронювання анулюється і Квитки, обрані Покупцем, повертаються в продаж. В будь-якому випадку, всі бронювання скасовуються за 48 годин до початку Заходу. При отриманні Квитків Покупець зобов’язаний повідомити кур’єру або працівнику каси номер бронювання, а також свої дані, які були вказані Покупцем в Замовленні з метою його ідентифікації.

Б) У разі обрання Покупцем адресної доставки Квитка за допомогою сервісу Нової пошти, представник Агента протягом двох днів зв’язується з Покупцем для підтвердження Замовлення та адреси доставки. Доставка здійснюється відповідно до робочих графіків сервісу Нової пошти. Послуга з доставки Квитка вважається замовленою Покупцем після здійснення всіх дій, які передбачені процедурою Замовлення, обумовлених в цій оферті. Послуга з доставки Квитка оплачується Покупцем в момент отримання замовленого Квитка. Покупець зобов’язаний отримати Квитки протягом 5 (п’яти) робочих днів. В протилежному випадку, Квиток повертається Агенту сервісом Нової пошти. При цьому, якщо Квиток не був оплачений Покупцем, бронювання скасовується та Квиток повертається в продаж; якщо Квиток був оплачений Покупцем, останній має право повторно замовити доставку Квитка за умови сплати вартості послуг Нової пошти, які сплатив Агент. У разі, якщо Покупець з незалежних від Агента причин не отримає Квиток за 3 (три) календарні дні до дати проведення Заходу, таке Замовлення вважається анульованим, без вороття Покупцеві сплаченої ціни Квитка.

В) Для отримання попередньо оплачених квитків покупець зобов'язаний пред'явити касиру паспорт громадянина України або інший документ, який підтверджує особу власника квитка.

3.3.3. Споживання Видовищної послуги

А) Покупець зобов’язаний самостійно прибути на місце проведення Заходу в дату та час, вказані на Квитку. Покупець проходить контроль та перебуває в місці проведення Заходу відповідно до правил, встановлених Організатором Заходу. У разі порушення Покупцем правил перебування на Заході, Організатор має право позбавити Покупця права отримання Видовищної послуги. У разі, якщо Покупець з власної ініціативи не прибув вчасно в місце проведення Заходу та/або не пройшов контроль та/або порушив правила перебування на Заході, встановлені Організатором, останній вважається таким, який належним чином виконав умови Договору про надання Видовищної послуги (надав Покупцеві доступ до Заходу, та можливість споживання Видовищної послуги), і не несе відповідальності перед Покупцем за неотримання ним Видовищної послуги. Якщо Покупець залишив місце проведення Заходу до його завершення з власної ініціативи, або за ініціативи Організатор при умові порушення Покупцем правил перебування на Заході, Організатор не несе відповідальності за неотримання чи отримання не в повному обсязі Покупцем Видовищної послуги.

3.4. Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Агентові свої персональні дані та право безстрокового володіння, зберігання, використання й обробки таких персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». У тому випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Агентові персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Агентові, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Агентом. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Агента на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

3.5. Укладаючи цей договір, Покупець підтверджує, що він усвідомлює обмежений обсяг повноважень Агента щодо надання Видовищної послуги, а саме винятково дії щодо продажу Квитка, що надає право на відвідання Заходу та споживання Видовищної послуги. Покупець розуміє, що Агент не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Організатором зобов’язань, які візьме на себе останній перед Покупцем за Договором на надання Видовищної послуги, а так само й за будь-які інші порушення (включаючи завдання збитків), допущені Організатором при організації проведення Заходу. Якщо між Організатором і Агентом не буде досягнута згода про інше, Агент не уповноважений та не приймає від Покупця відмову від Квитка, не повертає гроші за продані Квитки.

3.6. Замовлення вважається здійсненим, а ця оферта повністю й добровільно прийнята Покупцем на умовах, які передбачені в Оферті та конкретному Замовленні, після здійснення всіх дій, передбачених в п.3.3.. цієї оферти, у момент повної оплати Покупцем ціни замовлених Квитків Агентові. Здійснюючи замовлення, Покупець підтверджує те, що він ознайомлений з умовами цієї оферти, правилами перебування на Заході, такі умови йому зрозумілі, і він зобов’язується їх належним чином і в повному обсязі дотримувати й виконувати;

3.7. Між Організатором в особі Агента, який продав Квиток, та Покупцем укладається Договір на надання Видовищної послуги. Отримати таку послугу може Покупець, або третя особа, у випадку укладення договору на користь третьої особи, яка пред’явить на вході в місці, у якому буде проходити Захід, дійсний Квиток на контроль.

3.8. За умови пред’явлення Покупцем дійсного Квитка на вході на Захід для контролю, Організатор зобов’язується забезпечити пропуск Покупця на Захід для споживання Видовищної послуги. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Агента, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Покупцем контролю. Зважаючи на це, Покупець повинен прикладати всіх залежних від нього зусиль,або Квиток не потрапляв до рук сторонніх осіб, зокрема не копіювати Квиток.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Покупець зобов’язаний:

4.1.1. При оформленні Замовлення надавати Агентові повну та достовірну інформацію щодо свого імені, електронної адреси, телефону та місця доставки. В протилежному випадку, Агент та Організатор не несуть відповідальності за не надання або неналежне надання послуг за Договором.

4.1.2. Оплатити надані Видовищну та Суміжні послуги в повному обсязі та в строки, встановлені в цьому Договорі та Замовленні.

4.2. Покупець має право у випадках, зазначених в цій оферті анулювати Замовлення.

4.3. Організатор зобов’язаний надати Покупцеві Видовищну послугу в місці й час вказаний у Квитку;

4.4. Організатор має право самостійно встановлювати ціни на Квитки та змінювати їх для Квитків, які не заброньовані чи придбані

4.5. Агент зобов’язаний якісно та в повному обсязі надати Покупцеві Суміжні послуги, замовлені Покупцем, якщо Агент прийняв таке замовлення до виконання.

4.6. Агент має право:

4.6.1. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цієї оферти, які будуть прийняті Покупцем

4.6.2. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

5. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:

5.2.1. Покупець не оплатив ціну Квитка після отримання від Агента підтвердження про можливість придбання Квитка через Систему (при виборі Покупцем способу оплати Квитка за допомогою платіжної системи на сайті Агента).

5.2.2. Покупець не оплатив ціну Квитка кур’єру в момент здійснення доставки Квитка Покупцеві

5.2.3. Покупець не отримав Квиток у кур’єра протягом 5 днів з моменту доставки Квитка в місто Покупця. При цьому, якщо Квиток не був оплачений Покупцем, бронювання скасовується та Квиток повертається в продаж; якщо Квиток був оплачений Покупцем, останній має право повторно замовити доставку Квитка за умови сплати вартості послуг Нової пошти, які сплатив Агент. У разі, якщо Покупець з незалежних від Агента причин не отримає Квиток за 3 (три) календарні дні до дати проведення Заходу, таке Замовлення вважається анульованим, без вороття Покупцеві сплаченої ціни Квитка та Доставки.

5.2.4. Покупець з власної ініціативи не відвідав Захід або відвідав Захід із запізненням; своїми діями порушив правила перебування на Заході, що дозволило застосувати до нього примусові заходи представниками Організатора, аж до позбавлення права знаходитись в місці проведення Заходу; втратив Квиток або намагався потрапити на Захід з недійсним Квитком. В таких випадках ціна Квитка та вартість Суміжних послуг і доставки, поверненню не підлягають;

5.3. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:

5.3.1. Організатор скасував свій Захід (про що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);

5.3.2. Організатор фактично не провів Захід у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець не зміг одержати замовлену ним Видовищну послугу з вини Організатора;

5.3.3. Після придбання Квитка, Організатор переніс дату проведення Заходу, або вніс інші зміни в Захід, зазначений в Квитку, про що він повідомив відкрито й публічно та/або сповістив про це Покупцю, якщо Покупець не згодний з такими змінами, і бажає здати Квиток без його обміну на інший Квиток Організатора;

5.4. У випадках, визначених в п.5.3. цієї оферти Покупець має право вимагати у Організатора повернення йому ціни Квитка. Вартість доставки Квитка та Суміжних послуг у цьому випадку поверненню не підлягає

5.5. Здійснюючи оплату та замовлення Квитка, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для анулювання Замовлення, розірвання укладених договорів, відмови від Видовищної послуги Організатора, та/або Суміжних послуг Агента, і такі умови приймаються ним без будь-яких застережень.

6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої Видовищної послуги, а так само будь-які вимоги по поверненню вартості Квитка, компенсації збитків у зв’язку із скасуванням Заходу, або якістю його проведення, можуть пред’являтися тільки Покупцем, і винятково Організаторові як безпосередньому виконавцеві Видовищних послуг. Повернення таких сум Агентом можливе лише у випадку, якщо про це між Організатором і Агентом буде досягнута окрема домовленість, і Організатор забезпечить Агента необхідними коштами для їхнього повернення Покупцям. Агент на першу вимогу Покупця повідомляє йому назву й відомі Агентові контактні дані Організатора Заходу.

6.2. Грошові кошти повертаються Покупцеві у випадках, передбачених п. 5.3. цієї оферти тільки при поверненні Покупцем Квитка. При цьому у разі пред’явлення Покупцем пошкодженого Квитка, або копії Квитка, - грошові кошти не повертаються.

6.3. У разі повернення грошових коштів Агентом Покупцеві, у випадках, передбачених цією офертою, кошти повертаються за вирахуванням вартості доставки, якщо така була здійснена та оплачена Покупцем.

7. ФОРС-МАЖОР,ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неповне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України .

7.2. Агент не несе відповідальності перед Покупцем за договором про надання Видовищної послуги, яка надається Покупцеві Організатором. При цьому, Агент відповідає за якість надання Покупцеві Суміжних послуг за даним Договором, але в будь-якому разі лише в межах їх вартості. 

7.3. Неналежним наданням Видовищної послуги є надання такої послуги всупереч умовам, визначеним в Замовленні, та відображеним в Квитку. При цьому Організатор не відповідає за очікування Покупця щодо естетичного задоволення від Видовищної послуги, оскільки такі очікування є суб’єктивними. В будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню Видовищної послуги перед Покупцем обмежується вартістю Квитка, придбаного для отримання такої Видовищної послуги.

7.4. Агент та Організатор не несуть відповідальності за збереження та захист від копіювання електронного квитка Покупцем. У разі пред’явлення на контролі Заходу декількох ідентичних електронних квитків допуск на Захід для споживання Видовищної послуги буде надану першій особі, яка пройшла контроль. Всі інші особи, які пред’являть копії такого електронного квитка не будуть допущені до входу на Захід та не матимуть права на відшкодування вартості електронного квитка Організатором.

7.5 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даної Оферти та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

7.5.1 Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

7.5.2. Наявність та строк дії Форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України встановленого зразка.

7.5.3. Покупець погоджується з тим, що в разі якщо Організатор в зв’язку з настанням Форс-мажорних обставин переніс дату проведення Заходу то в даному випадку грошові кошти сплачені за Квиток Покупцю не повертаються, при цьому всі Квитки залишаються активними та дійсними на новий Захід.

7.5.4. У випадку, якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи, чи запізнення, яке дало право Організатору не допускати його в місце проведення Заходу, або інші причини, які не залежать від Організатора, Договір на надання Видовищної послуги вважається виконаним належним чином, та вартість Квитка Покупцю не повертається (не компенсується).

7.6. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором, які будуть випливати з Договору на надання Видовищної послуги мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Організатора. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Агентом, які будуть випливати з Договору на надання Суміжних послуг мають розглядатись в суді, за місцезнаходженням Агента.

ФОП Александрович Ярослав Омелянович

ІПН 2198119013  

UA833052990000026008041001308

bottom of page